Mục lục

1. Những điều cần biết về bảo hiểm nhân thọ

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? Trước khi tự trả lời câu hỏi này, bạn nên tìm hiểu thông tin về khái niệm bảo hiểm nhân thọ.

1.1. Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ (Life Insurance) là hình thức bảo hiểm mà người tham gia đóng các khoản phí định kỳ trong khoảng thời gian thỏa thuận ghi nhận trong hợp đồng. Khoảng thời gian này có thể là 5 năm, 10 năm, 15 năm…. Khoản phí này đưa vào một quỹ lớn do công ty bảo hiểm nhân thọ quản lý. Công ty sẽ đảm bảo trách nhiệm chi trả cho người tham gia theo thỏa thuận trong hợp đồng ký kết. Khi có các trường hợp sự kiện rủi ro xảy ra như tai nạn, bệnh tật, chiến tranh…

có nên mua bảo hiểm nhân thọ
Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không là thắc mắc của nhiều người trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Ảnh: Internet.

Theo khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000: Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ cho tính mạng cho người là một dạng đảm bảo tài chính. Đây là hình thức tiết kiệm, đầu tư an toàn.

Như vậy, bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm được công ty bảo hiểm cung cấp cho khách hàng. Mục đích nhằm bảo vệ người tham gia bảo hiểm trước những rủi ro về sức khỏe, tính mạng. Hình thức bảo hiểm chính là chi trả, bồi thường khi các sự kiện liên bảo hiểm xảy ra.

1.2. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Các loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

 • Hợp đồng bảo hiểm con người;
 • Hợp đồng bảo hiểm tài sản;
 • Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có 4 đối tượng chính. Ảnh: Internet.

Trong một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, có 4 đối tượng chính:

 • Công ty bảo hiểm: Tổ chức cho trách nhiệm thu phí bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng và chi trả quyền lợi bảo hiểm khi phát sinh sự kiện.
 • Bên mua bảo hiểm: Bên đóng phí bảo hiểm theo gói bảo hiểm nhân thọ đã mua
 • Người được bảo hiểm: Người được hưởng những quyền lợi ghi nhận trong hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. Trong trường hợp người thụ hưởng gặp các sự kiện rủi ro, công ty bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người được bảo hiểm.
 • Người thụ hưởng: Trường hợp người được bảo hiểm tử vong, công ty bảo hiểm đền bù quyền lợi tử vong cho người thụ hưởng. Không cần có quan hệ huyết thống giữa người thụ hưởng với người được bảo hiểm.

Bước tiếp theo trước khi xác định có nên mua bảo hiểm nhân thọ, bạn cần xác định: Nếu tự mua bảo hiểm cho bản thân, bạn sẽ vừa là bên mua bảo hiểm và là người được bảo hiểm. Bên cạnh đó, người được thụ hưởng phải là một người khác.

2. Bảo hiểm nhân thọ hoạt động theo cơ chế nào?

Khi khách hàng đóng phí bảo hiểm, tất các các khoản tiền này tạo thành quỹ dự trù tài chính. Công ty bảo hiểm sẽ quản lý nguồn quỹ này dưới sự giám sát của Bộ Tài chính Việt Nam. Quỹ dùng để chi trả cho người tham gia bảo hiểm trong trường hợp gặp rủi ro như tai nạn, bệnh tật…

có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm
Trước khi tự giải đáp thắc mắc có nên mua bảo hiểm, bạn nên hiểu cơ chế hoạt động của quỹ này. Ảnh: Internet.

Một phần tiền trong quỹ sẽ được dùng để chi trả khi khách hàng đáo hạn hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng giữa chừng. Bảo hiểm nhân thọ có tính dài hạn nên không nhiều người hủy ngang hợp đồng. Thời gian đáo hạn cũng tương đối lâu.

Một phần quỹ sẽ được mang đi đầu tư dưới sự giám sát của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định đầu tư trong nước. Việc đầu tư mang lại lợi nhuận, công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ tiến hành chia lãi suất cho khách hàng. Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không một phần phụ thuộc vào mức độ hiểu biết về cơ chế hoạt động của phí đóng bảo hiểm.

3. Các loại bảo hiểm nhân thọ thông dụng

Hiện nay có rất nhiều gói bảo hiểm khiến bạn thường hoang mang không biết có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay tìm hiểu hình thức bảo đảm tài chính khác. Bài viết sẽ giúp bạn phân loại cụ thể.

có nên mua bảo hiểm nhân thọ ký hợp đồng
Có nhiều tiêu chí phân loại các loại hình bảo hiểm. Ảnh: Internet.

Một số tài liệu sẽ dựa vào 4 tiêu chí để phân thành các loại hình bảo hiểm. Tuy nhiên trên thực tế, các công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam hiện nay đã đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm. Nhằm phù hợp với mục đích và khản năng tài chính của khách hàng.

Các tiêu chí cơ bản để phân loại gồm: Đối tượng, phương thức tham gia, mức độ rủi ro, thời hạn hợp đồng.

3.1. Đối tượng tham gia

Phân loại các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ theo đối tượng là hình thức phổ biến. Các công ty bảo hiểm sẽ đưa ra những quyền lợi bảo hiểm tốt nhất cho từng nhóm đối tượng.

Theo đó, dựa vào đối tượng tham gia bảo hiểm, có thể chia thành:

Bảo hiểm nhân thọ cho con cái: Bao gồm các sản phẩm có đặc điểm mang tính chăm sóc sức khỏe và tiết kiệm. Khách hàng có thể tiết kiệm cho con cái quỹ học vấn khi con vào đại học hoặc sau đại học.

có nên mua bảo hiểm nhân thọ cho cá nhân
Công ty bảo hiểm sẽ đưa ra những quyền lợi bảo hiểm tốt nhất cho từng nhóm đối tượng. Ảnh: Internet.

Bảo hiểm nhân thọ cho người trụ cột: Là các sản phẩm bảo hiểm có tính bảo vệ toàn diện. Đây cũng có thể là các sản phẩm đầu tư dành cho người trụ cột gia đình. Mục đích nhằm chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tài chính cho cả gia đình.

Bảo hiểm hưu trí: Sản phẩm mang tính bảo vệ và tích lũy hưu trí khi về già. Gói sản phẩm này chuyên dành cho người có nhu cầu tiết kiệm quỹ hưu trí, an nhàn khi về già.

3.2. Phương thức bảo hiểm

Bảo hiểm cá nhân: Người tham gia bảo hiểm là cá nhân. Người này có thể tham gia một hay nhiều hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm chính cũng có thể mua thêm sản phẩm bổ sung cho người thân trong gia đình trong cùng một hợp đồng.

ký hợp đồng
Phương thức bảo hiểm phân thành bảo hiểm cá nhân và bảo hiểm nhóm. Ảnh: Internet.

Bảo hiểm nhóm: Là gói bảo hiểm với hình thức tập thể người tham gia. Hợp đồng sẽ ghi nhận danh sách cá nhân là người được bảo hiểm.

3.3. Mức độ rủi ro bảo hiểm

Dựa vào mức độ rủi ro, có thể chia bảo hiểm nhân thọ thành các gói: Bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm hỗn hợp.

Gói bảo hiểm này có mức phí thấp vì không phải lập quỹ tiết kiệm cho người được bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm được xác định. Thêm vào đó là trách nhiệm, quyền lợi bảo hiểm mang tính chất tạm thời.

Có nhiều loại bảo hiểm tử kỳ, cụ thể: Bảo hiểm tử kỳ cố định, bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục, bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi…

3.3.1. Bảo hiểm với trường hợp tử vong

Bảo hiểm tử kỳ

Hay còn gọi là bảo hiểm tạm thời, bảo hiểm sinh mạng có thời hạn. Đây là loại bảo hiểm được ký kết bảo hiểm cho cái chết xảy ra trong thời gian đã quy định của hợp đồng. Nếu cái chết không xảy ra trong thời gian quy định, người được bảo hiểm không được nhận bất kỳ khoản tiền nào. Trường hợp cái chết xảy ra trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng, người bảo hiểm sẽ thanh toán số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng được chỉ định.

chính sách
Bảo hiểm tử kỳ là loại bảo hiểm được ký kết bảo hiểm cho cái chết xảy ra trong thời gian đã quy định của hợp đồng. Ảnh: Internet.

Mục đích của gói bảo hiểm này nhằm bảo đảm các chi phí mai táng, chôn cất. Gói bảo hiểm giúp bảo trợ cho gia đình và các thành viên trong khoảng thời gian ngắn. Đồng thời giúp thanh toán các khoản nợ nần về khoản vay, các khoản thế chấp của người được bảo hiểm.

Bảo hiểm trọn đời

Là bảo hiểm nhân thọ không xác định. Số tiền bảo hiểm được chi trả cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm chết. Hiện nay, loại hình bảo hiểm này của một số công ty bảo hiểm có thể đảm bảo chi trả cho người được bảo hiểm khi họ sống đến 99 tuổi.

Mục đích của gói bảo hiểm nhân thọ trọn đời nhằm đảm bảo thu nhập giúp ổn định cuộc sống. Từ đó hỗ trợ quá trình bảo vệ tài chính, tạo dựng và khởi nghiệp kinh doanh cho thế hệ con cháu hoặc lo cho con cái khi đến tuổi trưởng thành.

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời có mức phí đóng không thay đổi trong suốt quá trình bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm không xác định. Số tiền bảo hiểm sẽ được thanh toán một lần khi người được bảo hiểm chết.

Các loại bảo hiểm trọn đời như: Bảo hiểm nhân thọ trọn đời đóng phí liên tục, một lần hoặc quy định số lần đóng phí, bảo hiểm nhân thọ trọn đời phi lợi nhuận…

3.3.2. Bảo hiểm sinh kỳ

Bảo hiểm sinh kỳ là loại hình bảo hiểm cam kết chi trả các khoản tiền đều đặn trong khoảng thời gian xác định hoặc trong suốt đời người tham gia bảo hiểm. Người được bảo hiểm chết trước ngày đến hạn thanh toán bảo hiểm sẽ không được chi trả bất kỳ khoản tiền nào.

bảo hiểm sinh kỳ
Người được bảo hiểm trong bảo hiểm sinh kỳ chết trước ngày đến hạn thanh toán bảo hiểm sẽ không được chi trả bất kỳ khoản tiền nào. Ảnh: Internet.

Mục đích của gói bảo hiểm này nhằm đảm bảo thu nhập cố định cho những cá nhân đến tuổi về hưu hoặc khi về già. Gói bảo hiểm sẽ bảo trợ mức sống cho người cao tuổi, giảm đi nhu cầu phụ thuộc phúc lợi xã hội hoặc con cái.

Bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ đóng phí một lần. Trợ cấp định kỳ cho người được bảo hiểm trong thời gian xác định hoặc đến khi chết. Trường hợp trợ cấp định kỳ đến khi chết, thời gian sẽ không xác định.

Hình thức bảo hiểm này phù hợp với những người khi về hưu hoặc những người không được hưởng trợ cấp hưu trí từ bảo hiểm xã hội đến độ tuổi tương ứng với tuổi về hưu đăng ký tham gia. Người tham gia bảo hiểm thường là những người bước vào độ tuổi về hưu.

3.3.3. Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Loại hình bảo hiểm này bảo hiểm cả trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong và còn sống. Tính chất tiết kiệm và rủi ro đan xen nên gói bảo hiểm này được nhiều nước trên thế giới sử dụng, trong đó có Việt Nam.

Đây là sự kết hợp giữa bảo hiểm và tiết kiệm. Số tiền bảo hiểm sẽ được trả khi người được bảo hiểm tử vong hay sống đến thời gian đáo hạn hợp đồng. Thời hạn bảo hiểm được xác định trước, bảo tức được trả khi đáo hạn hợp đồng.

gói hỗn hợp
Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là sự kết hợp giữa bảo hiểm và tiết kiệm. Ảnh: Internet.

Mục đích của loại hình bảo hiểm này là ổn định cuộc sống gia đình và người thân. Khoản tiền này sẽ giúp tạo lập quỹ tiết kiệm có đầu tư, lập quỹ giáo dục con cái, hưu trí khi về già hay giúp gia đình trả nợ khi không còn khả năng tài chính…

Thời hạn bảo hiểm đối với bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là xác định (5 năm, 10 năm, 20 năm…). Phí bảo hiểm sẽ đóng định kỳ, không thay đổi suốt thời gian bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm được chi trả khi hết hạn hợp đồng hoặc người được bảo hiểm tử vong trong thời gian bảo hiểm. Người tham gia có thể được chia lãi thông qua việc đầu tư phí bảo hiểm và có thể được hoàn phí khi không tiếp tục tham gia.

3.4. Thời hạn hợp đồng

Dựa vào thời hạn hợp đồng, bảo hiểm có thể chia ra loại hình bảo hiểm chính và bảo hiểm bổ sung (bảo hiểm bổ trợ). Đối với bảo hiểm bổ sung, đây là những sản phẩm đi kèm sản phẩm chính. Thời hạn của chúng chỉ có 1 năm. Hết 1 năm lại tái tục hợp đồng. Ví dụ: Bảo hiểm trợ cấp nằm viện, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn…

4. Có nên mua bảo hiểm nhân thọ?

Theo các chuyên gia, những lợi ích của việc mua bảo hiểm dưới đây sẽ giúp một số người biết câu trả lời cho thắc mắc có nên mua bảo hiểm nhân thọ không.

4.1. Bản chất là không mất tiền mua

Mặc dù đóng phí bảo hiểm định kỳ nhưng bản chất đây là số tiền bạn đang tích luỹ. Khi đều đặn đóng phí theo hợp đồng, bạn sẽ nhận được giá trị đáo hạn. Đến thời điểm này, bạn sẽ nắm giữ phần tiền lớn hơn số tiền bạn đã đóng. Đây là một trong những cách giúp bạn bảo vệ thu nhập.

4.2. Chăm sóc, bảo vệ gia đình

tiết kiệm tài chính
Bảo hiểm nhân thọ có thể hỗ trợ giúp bạn chăm sóc gia đình. Ảnh: Internet.

Không may gặp phải rủi ro bệnh tật, bảo hiểm có thể giúp con cái bạn tiếp tục việc học. Trường hợp không còn khả năng lao động, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền giúp thân nhân người tham gia bảo hiểm đảm bảo cuộc sống.

4.3. Bảo vệ bạn khi đến tuổi già

Đóng phí bảo hiểm trong thời gian dài nhất định, bạn sẽ nhận được lớn hơn số tiền đã đóng. Khoản tiền này sẽ giúp bạn sống  thoải mái, dư dả hơn khi vì già.

4.4. Bác sĩ chăm sóc

Tham gia bảo hiểm nhân thọ cũng giúp bạn đối phó với các rủi ro bệnh tật không may xảy ra. Bạn sẽ có một khoản tiền chữa bệnh khi nằm viện, giảm đi áp lực kinh tế cho chính mình và người thân.

5. Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay chọn gửi tiền tiết kiệm?

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm của là băn khoăn của rất nhiều người. Bài viết sẽ phân tích sơ bộ sự khác nhau giữa hai loại hình này.

5.1. Giống nhau

Về hình thức, giữa bảo hiểm nhân thọ và tiền gửi tiết kiệm đều là hình thức thu hút lượng tiền mặt lớn từ cá nhân, doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế để tạo lập một quỹ. Quỹ này đều góp phần đầu tư phát triển cho nền kinh tế nhằm chống lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người dân trong xã hội.

chuẩn bị tài chính
Giữa bảo hiểm nhân thọ và tiền gửi tiết kiệm đều là hình thức thu hút lượng tiền mặt lớn từ cá nhân, doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế. Ảnh: Internet.

Về số tiền nhận được, tiền gửi tiết kiệm khi kết thúc kì hạn gửi, người gửi nhận lại được khoản tiền gốc và khoản lãi suất nhất định. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sau khi kết thúc, đa số các nghiệp vụ, người tham gia cũng sẽ nhận được khoản tiền nộp cho bảo hiểm và phần lãi  do đầu tư nguồn vốn công ty bảo hiểm mang về.

Cả hai hình thức bảo hiểm nhân thọ và gửi tiền tiết kiệm đều được nhà nước bảo hộ. Chúng đều góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế, khắc phục khó khăn. Tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống đảm bảo ổn định. Nguồn vốn nhàn rỗi trong cư dân được thu hút hiệu quả.

5.2. Khác nhau

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay chọn gửi tiền tiết kiệm? Bạn hãy thử tìm hiểu vệ sự khác nhau của hai loại hình này:

5.2.1. Về mục đích

 • Gửi tiền tiết kiệm nhằm mục đích chính là nhận về lãi suất trong thời gian gửi tiền nhất định.
 • Bảo hiểm nhân thọ mục đích không chỉ nhằm gửi tiết kiệm nhận lãi mà còn giảm thiểu rủi ro trong cuộc sống (ốm đau, bệnh tật, nằm viện, tử vong…). Các hình thức của bảo hiểm nhân thọ sẽ mang tính chất hỗ trợ, tính xã hội nổi bật.

5.2.2. Cơ quan đảm bảo

 • Gửi tiền tiết kiệm do Cơ quan bảo hiểm tiền gửi đảm bảo.
 • Bảo hiểm nhân thọ do Bộ Tài Chính đảm bảo.

5.2.3. Thời hạn, kỳ hạn

 • Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn ngắn (tính theo ngày, tháng, một năm); có thể tái gửi hàng năm.
 • Bảo hiểm nhân thọ là hình thức tiết kiệm dài hạn có kỷ luật. Thời gian có thể kéo dài tới 20 – 25 năm hoặc trọn đời.
gửi tiền tiết kiệm
Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiền tiết kiệm là câu hỏi nhiều người thường đặt ra. Ảnh: Internet.

5.2.4. Đối tượng khách hàng hướng đến

 • Gửi tiền tiết kiệm: Tất cả các khách hàng có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm.
 • Bảo hiểm nhân thọ: Những khách hàng có nhu cầu bảo vệ tài chính trước rủi ro. Đây là hình thức kết hợp vừa tiết kiệm vừa đầu tư dài hạn.

5.2.5. Tính chất

Mục đích hướng tới khác nhau dẫn đến tính chất của hai hình thức này cũng khác nhau. Gửi tiền tiết kiệm mang tính kinh tế. Bảo hiểm nhân thọ ngoài tính chất kinh tế còn mang tính xã hội.

5.5.6. Hình thức gửi tiền tiết kiệm, nộp tiền bảo hiểm

 • Gửi tiết kiệm: Người gửi tiền mang đến ngân hàng, quỹ tiết kiệm làm thủ tục mở tài khoản tiết kiệm hoặc gửi tiết kiệm online. Người nhận và người gửi tiền tiết kiệm là một hoặc là người thừa kế hợp pháp.
 • Tiền bảo hiểm nhân thọ: Làm thủ tục và ký kết hợp đồng tại nhà. Bên cạnh đó, bảo hiểm có sự phân biệt rõ giữa bên bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, bên được bảo hiểm, bên thụ hưởng. Người tham gia bảo hiểm và người nhận tiền bảo hiểm sẽ có sự khác nhau: Khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn: Thông thường, người tham gia và người nhận tiền bảo hiểm như nhau. Trường hợp người tham gia chết, người nhận sẽ là người khác. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ an sinh giáo dục, người tham gia và người nhận tiền là khác nhau.

5.2.7. Quyền lợi nhận được

 • Gửi tiền tiết kiệm: Khách hàng sẽ nhận được gốc và lãi khi đáo hạn.
đóng bảo hiểm và gửi tiết kiệm
Khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ nhận được khoản tiết kiệm, đầu tư sau khi hết hạn, phụ thuộc vào các sản phẩm. Ảnh: Internet
 • Bảo hiểm nhân thọ: Khách hàng được bảo vệ và nhận được khoản tiết kiệm, đầu tư. Cụ thể, hỗ trợ tài chính khi người tham gia gặp rủi ro, chi trả các khoản phí chữa bệnh. Đồng thời khách hàng nhận được gốc và lãi khi đáo hạn. Bên cạnh đó, quyền lợi người tham gia nhận được còn phụ thuộc vào các sản phẩm khác nhau.

5.2.8. Trường hợp xảy ra tử vong, thương tật, bệnh đau

 • Tiền gửi tiết kiệm: Khách hàng rút ra chữa bệnh với khoản tiền gốc và ít lãi do chưa hết kỳ hạn gửi tiền.
 • Bảo hiểm nhân thọ: Thanh toán với số tiền gấp nhiều lần người tham gia đã đóng.

Như vậy, bản chất của tiền gửi tiết kiệm là tích lũy đơn thuần, không có tính bảo vệ. Trong khi đó, bảo hiểm nhân thọ mang lại kế hoạch tích lũy có kỉ luật, có lãi suất, có sự đáp ứng nhu cầu của người tham gia như chăm sóc sức khỏe, chi trả viện phí, dự phòng rủi ro xảy đến.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ là xây dựng ngay từ đầu kế hoạch tài chính cho tương lai, phòng ngừa rủi ro xảy đến trong cuộc sống. Điều này cũng giúp bạn phần nào mở nút thắt trả lời câu hỏi có nên mua bảo hiểm.

6. Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2019

Khi đã trả lời được thắc mắc có nên mua bảo hiểm nhân thọ, bước tiếp theo, bạn cần tìm hiểu các gói bảo hiểm của những công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín.

Căn cứ vào kết quả đánh giá tài chính doanh nghiệp, đánh giá uy tín doanh nghiệp trên truyền thông bằng phương pháp Media coding cùng khảo sát khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm và chuyên gia lĩnh vực Tài chính – Bảo hiểm thực hiện trong tháng 5 – 6/2019, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã công bố danh sách Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2019.

Theo đó, Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2019 được công bố vào ngày 28/6/2919 bao gồm:

6.1. Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ trực thuộc Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo việt. Đây là doanh nghiệp thực hiện phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1996.

Bảo việt nhân thọ
Bảo việt nhân thọ đứng đầu danh sách Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2019. Ảnh: Internet

Bảo Việt Nhân Thọ bao gồm:

Đầu tư: Gồm 6 sản phẩm:

 • An Phát Hưng Gia
 • An Phát Trọn Đời
 • An Tâm Học Vấn
 • An Phát Bảo Gia
 • Trọn Đời Yêu Thương
 • An Phúc Gia Lộc

Tích lũy: Gồm hai loại là An Hưng Phát Lộc và An Sinh Giáo dục

Bảo vệ: Gồm 12 gói sản phẩm:

 • Bảo hiểm trợ cấp nằm viện
 • An Bình Thịnh Vượng
 • Bảo hiểm chăm sóc y tế
 • An Tâm Hạnh Phúc
 • An Tâm Sống Khỏe
 • An Tâm Toàn Mỹ
 • Bảo hiểm tai nạn toàn diện
 • Bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn
 • Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Quyền lợi miễn đóng phí đặc biệt
 • Quyền lợi miễn đóng phí
 • An Tâm Miễn Phí

Hưu trí: Gói Hưu Trí An Khang sẽ giúp người tham gia chuẩn bị một khoản tài chính phù hợp để có thể tận hưởng cuộc sống độc lập đến cuối đời với mức lương hưu mong muốn.

Bảo hiểm nhân thọ dành cho doanh nghiệp: Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình giữ chân người tài, các gói bảo hiểm gồm:

 • Hưu Trí Vững Nghiệp
 • An Nghiệp Thành Công
 • Bảo hiểm tích lũy
 • Bảo hiểm đầu tư
 • Bảo hiểm hưu trí

Bảo hiểm liên kết ngân hàng: Bảo hiểm hoạch định kế hoạch tài chính; Bảo hiểm cho người vay tiền; Bảo hiểm cho người gửi tiền.

6.2. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam

Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam là thành viên tập đoàn Bảo Hiểm Prudential (Anh Quốc) hàng đầu trên thế giới. Prudential Việt Nam nhiều năm qua không ngừng khẳng định vị thế top đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

Prudentila Việt Nam
Prudentila Việt Nam là thành viên tập đoàn Bảo Hiểm Prudential Anh Quốc. Ảnh: Internet

Các sản phẩm của bảo hiểm nhân thọ đa dạng của Prudential Việt Nam bao gồm:

 • Kế hoạch tiết kiệm: Tiết kiệm nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục Giúp bảo vệ, tích lũy hiệu quả để bạn chuẩn bị thực hiện kế hoạch giáo dục cho con. Các gói sản phẩm bao gồm: Pru – Khởi đầu linh hoạt, Pru – Tương lai tươi sáng, Pru – An tâm trọn đời kế hoạch học vấn.
 • Kế hoạch bảo vệ: Các gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Prudential thuộc giải pháp kế hoạch bảo vệ bao gồm: Bệnh hiểm nghèo, chăm sóc sức khỏe, tử kỳ, tử vong, thương tật, tai nạn, hỗ trợ tài chính, miễn đóng phí.
 • Kế hoạch hưu trí: Hoạch định kế hoạch hưu trí với các giải pháp bảo vệ và tích lũy hiệu quả cho người đến tuổi về hưu. Khách hàng độ tuổi về hưu sẽ có tuổi hưu độc lập, an toàn với gói bảo hiểm Phú – An Thịnh Hưu Trí.
 • Nhóm sản phẩm bảo vệ liên kết đầu tư: Giải pháp bảo vệ kết hợp đầu tư sẽ giúp bạn và gia đình xây nền tảng tài chính vững vàng. Bao gồm các gói sản phẩm: Pru – Chủ động cuộc sống, Pru – Đầu tư linh hoạt, Pru – An tâm trọn đời.

6.3. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam

AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA (AIA Group Limited) – tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Châu Á niêm yết công khai sớm nhất.

AIA hoạt động tại Việt Nam chính thức vào tháng 2 năm 2000. Qua bề dày phát triển, AIA Việt Nam đã xây dựng nền tảng vững chắc về cơ sở, con người với hơn 500 nhân viên, hơn 24 nghìn đại lý theo số liệu thống kê năm 2014.

Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam
Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam hoạt động tại Việt Nam chính thức vào năm 2000. Ảnh: Internet

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của AIA Việt Nam bao gồm:

 • An toàn tài chính: Bảo vệ tương lai người thân trước rủi ro
 • Bảo hiểm rủi ro tai nạn: Chuẩn bị sẵn sàng trước những rủi ro bất ngờ không mong đời
 • Đảm bảo tương lai học vẫn cho con: Giúp bạn an tâm về tương lai học vấn cho con
 • Bảo hiểm sức khỏe và bệnh hiểm nghèo: Xây dựng nguồn tài chính đảm bảo an tâm chăm lo sức khỏe
 • An nhàn tuổi vàng: Cuộc sống an nhàn giai đoạn về hưu
 • Tiết kiệm và đầu tư: Tạo dựng nền tảng tài chính cho các kế hoạch tương lai.

6.4. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam thành lập ngày 18/1/2007. Đây là thành viên của The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited (“Dai-ichi Life”) Nhật Bản. Một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu tại Nhật Bản, không ngừng khẳng định tên tuổi trên thế giới.

Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam
Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam là thành viên của The Dai-ichi Life Insurance Company Nhật Bản. Ảnh: Internet.

Hiện nay, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life được nhiều người lựa chọn bao gồm:

 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân – bảo hiểm y tế: Có 3 cấp độ sản phẩm: Phổ thông (Bảo hiểm 210 triệu), đặc biệt (bảo hiểm 420 triệu) và cao cấp (630 triệu). Đây là một trong những gói bảo hiểm nhân thọ của Dai-ichi Life có lượng khách hàng tham gia đông đảo.
 • An sinh giáo dục: Dành cho mục đích tích lũy giáo dục cho trẻ từ 5 – 16 tuổi. Bố mẹ là người ký hợp đồng bảo hiểm, con là người được hưởng quyền bảo hiểm. Tham gia gói sản phẩm, trẻ được quyền ưu tiên tuyển sinh vào trường Đại học quốc tế RMIT.
 • An Phúc Hưng Thịnh: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dành cho cả trẻ em và người lớn, độ tuổi từ 0 – 60 tuổi. Thời hạn sản phẩm tương đối ngắn ( 6 năm, 9 năm, 12 năm…) phù hợp với các gia đình có thu nhập ổn định.
 • An Tâm Sức Khỏe: Sản phẩm bảo hiểm dành cho người tham gia từ 18 đến 60 tuổi. Đây là loại bảo hiểm cho 35 căn bệnh hiểm nghèo. Những người quan tâm đến bệnh hiểm nghèo của mình hoặc người thân có thể tham gia sản phẩm này.

6.5. Công ty TNHH  Manu Life Việt Nam

Manu Life Việt Nam là thành viên của Manu Life Financial – Tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới, trụ sở đặt tại Canada, thành lập từ năm 1887. Công ty hiện có 6 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ:

 • Manulife Tự Tin 360: Mức đóng 7 triệu/năm, thời hạn hợp đồng 10 năm, giải pháp bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.
 • Manulife – Cuộc sống tươi đẹp: Quyền lợi miễn đóng phí, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm tử vong/thương tật. Thời hạn từ 18 – 99 năm, đóng phí từ 12 – 15 năm. Mức đóng 8 triệu/năm.
 • Manulife – Chắp cánh tương lai: Quyền lợi chăm sóc sức khỏe, miễn đóng phí, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm tử vong/thương tật. Thời hạn từ 10 – 27 năm, đóng phí từ 6 – 23 năm. Mức đóng 8 triệu/năm.
Manu Life Việt Nam
Manu Life Việt Nam là thành viên của Manu Life Financial, trụ sở đặt tại Canada. Ảnh: Internet.
 • Manulife – Hành trình hạnh phúc: Quyền lợi chăm sóc sức khỏe, miễn đóng phí, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm tử vong/thương tật. Thời hạn hợp đồng đến 99 tuổi, mức đóng 13 triệu/năm.
 • Manulife – Gia đình tôi yêu: Quyền lợi chăm sóc sức khỏe, quyền lợi thai sản, miễn đóng phí, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm tử vong/thương tật. Thời hạn hợp đồng 99 tuổi, đóng phí linh hoạt. Mức đóng 7 triệu/năm.
 • Manulife – Điểm tựa đầu tư: Quyền lợi chăm sóc sức khỏe, quyền lợi thai sản, miễn đóng phí, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm tử vong/thương tật. Thời hạn đến 85 tuổi, thời hạn đóng phí linh hoạt.

6.6. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam

Tháng 4/2016, ACE Life chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam. Trước đó tháng 1/2016, Tập đoàn ACE hoàn tất việc mua lại Chubb với giá 29,5 tỷ đô la Mỹ – thương vụ mua lại và sáp nhập lớn nhất trong lịch sử bảo hiểm thế giới. ACE Life là thành viên thuộc khối kinh doanh bảo hiểm nhân thọ toàn cầu của Tập đoàn ACE Life – một trong những tổ chức bảo hiểm tài sản và thương vong đa ngành hàng đầu thế giới.

Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam
Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam có 16 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Ảnh: Internet.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam có 16 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng lựa chọn tham gia:

 • Bảo hiểm Tai nạn toàn cầu Quyền lợi A
 • Bảo hiểm Tai nạn toàn cầu Quyền lợi B
 • Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y
 • Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y
 • Bảo hiểm hỗ trợ điều trị ung thư – C Care
 • Kế hoạch Tài chính 20 năm
 • Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi cao cấp
 • Kế hoạch Tài chính Tương lai
 • Kế hoạch Tài chính trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013
 • Bảo hiểm tử kỳ thời hạn 10/15/20 năm
 • Kế hoạch Tài chính trọn đời – Quyền lợi phổ thông
 • Bảo hiểm Tử kỳ thời hạn 1 năm
 • Kế hoạch Tài chính trọn đời – Quyền lợi hoàn hảo B
 • Kế hoạch Tài chính trọn đời – Quyền lợi Cao niên
 • Kế hoạch Tài chính trọn đời – Quyền lợi ưu việt
 • Chubb Life – Tương lai hoàn hảo

6.7. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam thanh lập năm 2015 với 100% vốn Canada hoạt động tại Việt Nam. Thời điểm này, PVI Sun Life tăng tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ và mua phần vốn góp của PVI và trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ vừa nêu.

Sun Life Việt Nam là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ hưu trí, phục vụ cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam
Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam thành lập năm 2015. Ảnh: Internet.

Sun Life Việt Nam hiện có 14 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ:

 • Hưu trí PVI Sun Life
 • Bảo An Phú
 • Bảo An Bình
 • Bảo An Toàn
 • Sun – Bạn đồng hành
 • Sun – Trọn vẹn ước mơ
 • Nâng bước con yêu
 • An nhiên vui sống
 • Bảo An Khang
 • Bảo An Phúc
 • Bảo Thịnh Vượng
 • Bảo An Tâm
 • Sun – Sống chủ động
 • Sun – Sống vững vàng

6.8. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Hanwha Việt Nam

Hanwha Life Insurance được thành lập từ năm 1946 và là công ty bảo hiểm nhân thọ có lịch sử lâu đời nhất tại thị trường Hàn Quốc. Tại Việt Nam, Hanwha Life chính thức giới thiệu sản phẩm đến khách hàng từ ngày 1/4/2009. Tính đến tháng 1/2020, công ty đã và đang có 600 nghìn khách hàng tham gia bảo hiểm.

Hanwha Việt Nam
Hanwha Việt Nam chính thức giới thiệu sản phẩm đến khách hàng năm 2009. Ảnh: Internet.

Các gói bảo hiểm nhân thọ chính của Hanwha Life Việt Nam bao gồm:

 • Đảm bảo học vấn
 • Bảo hiểm sức khỏe
 • Kế hoạch hưu trí
 • Tiết kiệm và đầu tư

Mỗi sản phẩm chi tiết thành những gói bảo hiểm nhỏ hướng đến mục tiêu và lợi ích khác nhau. Từ đó đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng khách hàng.

6.9. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam

Năm 1962, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay thành lập tại Đài Loan. Công ty trực thuộc tập đoàn tài chính hàng đầu Cathay. Năm 2007, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay chính thức thành lập Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam. Đây là công ty Châu Á đầu tiên được Bộ Tài chính cấp phép hoạt đọng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam
Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam là thành viên của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Đài Loan. Ảnh: Internet.

Cathay Việt Nam cung cấp 5 gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bao gồm:

 • Sản phẩm bảo vệ
 • Sản phẩm giáo dục
 • Sản phẩm tiết kiệm
 • Sản phẩm đầu tư
 • Sản phẩm bổ trợ

6.10. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir là thành viên của Công ty bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset (Hàn Quốc) và Tập đoàn Prévoir (Pháp). Công ty cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, bền vững cho khách hàng và đối tác chiến lược.

Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir
Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir là thành viên của Công ty bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset (Hàn Quốc) và Tập đoàn Prévoir (Pháp). Ảnh: Internet.

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Mirae Asset Prévoir bao gồm:

Kế hoạch bảo vệ: Gồm các gói

 • Khang An Bảo Gia
 • Khang An Thành Tài
 • Khang An Bảo Tín
 • Bảo hiểm bảo vệ thu nhập gia đình
 • Sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm hỗ trợ chi phí học tập
 • Bảo hiểm tử kỳ dư nợ tín dụng
 • Sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm thương tật vĩnh viễn do tai nạn
 • Sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
 • Bảo hiểm tử kỳ dài hạn
 • Bảo hiểm từ kỳ tiết kiệm tích lũy

Giải pháp đầu tư: Với gói bảo hiểm nhân thọ Gia đình là nhà

 • An tâm sức khỏe: Gồm các gói bảo hiểm theo mục đích người tham gia:
 • Sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo nâng cao
 • Sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm hỗ trợ nằm viện
 • Sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo

Lời kết

Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không là thắc mắc chung của các cá nhân, hộ gia đình trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Dựa vào mục đích, nhu cầu tài chính mà mỗi người sẽ lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp nhất. Từ đó góp phần tạo nền tảng tài chính vững chắc nhất cho cá nhân và các thành viên trong gia đình. Qua chia sẻ trên của Blogdanhgia.com, rất hy vọng bạn sẽ tìm được câu trả lời thỏa đáng cho mình nhất, cũng như bạn không còn lăn tăn quá nhiều về quyết định mua bảo hiểm nhân thọ cho mình hay các thành viên trong gia đình.

Ngọc Phạm tổng hợp